डाउनलोड ई-पेपर

# शीर्षक तारीख डाउनलोड
1BC 19-25 January 22 Y8 IN 22January 28, 2022डाउनलोड
2Bakhabar Connect 26-1 February 22January 31, 2022डाउनलोड
3Bakhabar Connect 2-8 February 22February 9, 2022डाउनलोड
4Bakhabar Connect 9-15 February 22February 14, 2022डाउनलोड
5Bakhabar Connect 16-22 February 22February 22, 2022डाउनलोड
6Bakhabar Connect 23-1 March 22March 1, 2022डाउनलोड
7Bakhabar Connect 2-8 March 22March 6, 2022डाउनलोड
8Bakhabar Connect 9-15 March 22March 13, 2022डाउनलोड
9Bakhabar Connect 16-22 March 22March 20, 2022डाउनलोड
10Bakhabar Connect 23-29 March 22March 27, 2022डाउनलोड
11Bakhabar Connect 30-5 April 22April 5, 2022डाउनलोड
12Bakhabar Connect 6-12 April 2022April 11, 2022डाउनलोड
13Bakhabar Connect 13-19 April 22April 23, 2022डाउनलोड
14Bakhabar Connect 20-26 April 22April 30, 2022डाउनलोड
15Bakhabar Connect 27-3 May 22May 4, 2022डाउनलोड
16Bakhabar Connect 4-10 May 22May 10, 2022डाउनलोड
17Bakhabar Connect 11-17 May 22May 16, 2022डाउनलोड
18Bakhabar Connect 18-24 May 2022May 23, 2022डाउनलोड
19Bakhabar Connect 25-31 May 2022May 30, 2022डाउनलोड
20Bakhabar Connect 1-7 June 2022June 5, 2022डाउनलोड
21Bakhabar Connect 8-14 June 2022June 12, 2022डाउनलोड
22Bakhabar Connect 15-21 June 2022June 21, 2022डाउनलोड
23Bakhabar Connect 22-28 June 2022June 27, 2022डाउनलोड
24Bakhabar Connect 29-5 July 22July 6, 2022डाउनलोड
25Bakhabar Connect 6-12 July 2022July 10, 2022डाउनलोड
26Bakhabar Connect 13-19 July 2022July 17, 2022डाउनलोड
27Bakhabar Connect 20-26 July 22July 24, 2022डाउनलोड
28Bakhabar Connect 27-2 August 22August 3, 2022डाउनलोड
29Bakhabar Connect 3-9 August 22August 8, 2022डाउनलोड
30Bakhabar Connect 10-16 August 22August 15, 2022डाउनलोड
31Bakhabar Connect 17-23 August 2022August 22, 2022डाउनलोड
32Bakhabar Connect 24-30 August 2022August 30, 2022डाउनलोड
33Bakhabar Connect 7-13 September 22September 14, 2022डाउनलोड
34Bakhabar Connect 14-20 September 22September 17, 2022डाउनलोड
35Bakhabar Connect 21-27 September 22September 24, 2022डाउनलोड
36Bakhabar Connect 28-4 October 22October 4, 2022डाउनलोड
37Bakhabar Connect 5-11 October 22October 6, 2022डाउनलोड
38Bakhabar Connect 12-18 October 22October 19, 2022डाउनलोड
39Bakhabar Connect 19-25 October 22October 25, 2022डाउनलोड
40Bakhabar Connect 26-1 November 22November 1, 2022डाउनलोड